Adressi uuden tieteenalan edistämiseksi

2 08 2007

J. Peter Lassila tai paremmin tunnettuna Gamma pyysi minua lisäämään tämän artikkelin, joka koskee tieteenalan edistämistä. Kannattaa allekirjoittaa addressi.

Tajuntaan liittyvät kysymykset edustavat ihmiskunnan suurimpia arvoituksia, eivätkä vähiten väitetyt parapsykologiset ilmiöt. Kansainvälisessä mittakaavassa onkin kehittymässä uusi tajunnantutkimukseen keskittynyt monitieteinen tieteenala, jossa Suomella on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana yhä näkyvämpi rooli, vaikka kansallisessa ilmastossa tämän alan tutkimustoiminta ei ole vieläkään täysin saavuttanut laajaa tunnustusta ja hyväksyntää. Tajunnantutkimus on kuitenkin alkanut murtautua suuren yleisön tietoisuuteen, millä saattaa olla suuri merkitys paitsi perinteisten tajunnanilmiöiden tutkimuksen kannalta, myös psi-ilmiöihin liittyvien kysymysten tutkimukselle.

Jotta tämä nouseva tieteenala saavuttaisi ansaitsemansa läpimurron, eivätkä myöskään yllä mainitut kysymykset joutuisi tässä tarpeettoman syrjittyyn asemaan niihin liittyvien ennakkoluulojen vuoksi, Paranormaalin Tieteellinen Tutkijaverkosto eli ParaNet aloitti vuonna 2000 hankkeen, jonka tavoitteena oli lisätä kansallisesta tiedepolitiikasta päättävien tahojen tietoisuutta paranormaalin tutkimuksesta ja siihen liittyvistä tutkimustarpeista, varsinkin tietoisuuden tutkimukseen liittyen. Tietoisuuden tutkimuksella katsotaan olevan merkittävimmät valmiudet Suomessa ohjata parapsykologiaan liittyvää keskustelua sekä tutkimusta aikaisempaa paremmalle pohjalle ja se itsekin saa vieläkin monilla tahoilla ristiriitaisen vastaanoton, jonka vuoksi tämänkin alan edistäminen sopii hyvin hankkeen henkeen. Muihin paranormaaleihin ilmiöihin ja ufokysymykseen liittyvää tutkimusta on tarkoitus puolestaan pyrkiä edistämään muun tyyppisillä ehdotuksilla.

Hankkeesta pääsi kulkeutumaan aikoinaan joitakin huhuja tiedotusvälineisiin, joiden pohjalta koko homma leimattiin haihatteluksi päätiedotusvälineitä myöten ja joissakin lähteissä meidän uutisoitiin tavoittelevan jonkinlaista ”ufoprofessuuria” (vrt. Lundin yliopiston professuurin nimittäminen tiedotusvälineissä ”kummitusprofessoriksi”) – myöhemmin Iltalehti jopa väitti, että
hanke on laitettu jäihin kun asiasta ei kuulunut mitään. Työ on kuitenkin edennyt kaikessa hiljaisuudessa varsin lupaavasti, vaikka vastoinkäymisistä ja resurssien puutteesta johtuen riittävän kattavan selvityksen koostamisessa onkin kulunut odotettua kauemmin, ja suomalaisen tajunnantutkimuksen arvostuksenkin voidaan havaita nousseen kohisten ParaNetin toiveiden mukaisesti, vaikka varsinainen läpimurto antaakin vielä odottaa itseään. Sillä välin kun taustatyö tämän hankkeen tiimoilta etenee, päätin nyt avata uudelleen kansalaisadressin, johon ParaNet ryhtyi keräämään nimiä silloin kun tuota hanketta aloiteltiin. Nimien keräys on siis jatkoa muutaman vuoden takaiselle keräykselle, jossa saatiin silloin kokoon noin tuhat nimeä ja nyt olisi tavoitteena saada vähintään toinen mokoma.
Jokaisen aiheesta kiinnostuneen kannattaa siis antaa oma panoksensa asialle, lähettäkäämme yhdessä tajuntaa laajentavat terveiset päättäjillemme!

Itse adressi löytyy täältä
http://adressit.com/paratutkimus

Alkuperäinen tiedote adressin tiimoilta
http://www.paranet.fi/paradocs/uutisia/lassilakari2000.html

Monitieteisestä tajunnantutkimuksesta
http://domino.utu.fi/tiedotus/tiedotukset.nsf/0/8cef83d93…

Tajunta on mielen ydin
http://www.via.fi/revonsuo.htm

Mainokset

Toiminnot

Tietoja

One response

4 08 2007
DonHessu

Tuossahan on jo paljon allekirjotuksia, ite oon kans laittanut 🙂
%d bloggers like this: